Linnéstudenterna blir HBTQ-diplomerade

Linnéstudenterna är numera HBTQ-diplomerade! Diplomeringen fokuserar på HBTQ-personers livsvillkor och normer i samhället, men utbildningen tar upp alla diskrimineringsgrunder.

– Det är viktigt för oss att alla studenter känner sig inkluderade, vi står för alla människors lika värde och denna diplomeringen visar vårt arbete för ökad jämlikhet på Linnéuniversitetet, säger Rebecca Esselgren, ordförande på Linnéstudenterna.

Till toppen