fbpx
Vi ställer inte in, vi ställer om 

 

Först vill vi passa på att gratulera alla som tagit examen och önska alla en riktigt glad sommar! 

 Introduktionen till hösten kommer som alla förstår att bli annorlunda. Vi är dock väldigt tacksamma att vi kommer att ha möjligheten att välkomna nya och gamla studenter på plats när höstterminen börjar. Detta är vad som kommer att bli annorlunda: 

  •  På grund av den rådande situationen har vi valt att ställa in välkomstmässorna i både Växjö och Kalmar. Detta då de hade varit omöjliga att genomföra med rådande begränsningar om max 50 personer på offentliga sammankomster. Vi planerar istället att genomföra Välkomstmässor på båda orterna vid vårterminens start. 
  • På samma grunder har vi valt att ställa in 2020 års upplaga av Kalmar Garden Party. Vi ser just nu över möjligheterna att även flytta detta event till lämpligt tillfälle under vårterminen 2021
  • Linnécupen (fd Vattenkalaset) kommer att genomföras i ny skepnad utomhus och med stora förändringar för att det ska kunna genomföras på ett säkert sätt. 
  • Vi kommer att anpassa vår medlemskapsförsäljning så att den kan ske utan trängsel med de restriktioner som finns. 
  • Istället för stora event kommer vi att försöka genomföra mindre event tillsammans med olika samarbetspartners under hösten. Ofta i samband med vårt medlemskaffe.  

We do not cancel, we adjust 

Firstwe want to take the opportunity to congratulate everyone who graduated and wish everyone a really happy summer. 

 The introduction to the fall will, as everyone understands, be different. Howeverwe are very grateful that we will have the opportunity to welcome new and old students on site when the autumn termbeginsHere’s what will be different:  

  • Due to the current situation, we have chosen to set up the welcome fairs in both Växjö and Kalmar. This was when they were impossible to implement with the current restrictions on a maximum of 50 people at public gatheringsWe plan instead to conduct Welcome Fairs at both locations at the start of the spring term.

  •  On the same groundswe have chosen to cancel the 2020 edition of Kalmar Garden Party. We are currently looking at the possibilities of moving this event to an appropriate time during the spring term 2021.

  • Linnécupen (formerly Vattenkalasetwill be carried out with a new agenda outdoors and with major changes to ensure it can be carried out safely.

  • We will adjust our membership sales so that it can be done with the restrictions that exist.
  • Instead of big events, we will try to carry out smaller events together with different partners during the autumnOften in connection with our membership coffee. 
Till toppen