fbpx

Försäkring

Som studerande vid statliga universitet och högskolor omfattas du av en personförsäkring motsvarande arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Försäkringen gäller för både studenter och doktorander. Personskadeförsäkringen för studenter gäller i Sverige och omfattar olycksfall under skoltid och för resor mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas.

 

I vissa speciella fall omfattar försäkringen även sjukdom som studenten har fått via smitta enligt 5§ förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd. Ett exempel är om studenten smittas av något ämne i samband med studier i ett laboratorium.

Vill du veta mer?

Kontakta Marie Brorson på Linnéuniversitetet eller läs vidare här.

Har du frågor om försäkring vid studier och praktik kontakta Ida Söderlund, kvalificerad handläggare ida.soderlund@lnu.se. För frågor gällande försäkring vid polisutbildningen kontakta Ida Johansson, utbildningsadministratör ida.johansson@lnu.se

Till toppen