fbpx

Styr dokument

Här hittar du stadgar, vår värdegrund, olika typer av policys och andra viktiga dokument som ligger till grund för vår verksamhet. 🙂 Vänsterklicka för att läsa dem direkt i browsern, eller högerklicka och välj ”ladda ned som” (eller liknande beroende på browser).

handlingarLNS-medlemsmöte1
Introduktionspolicy (PDF)
Allmänna medlemsvillkor
Verksamhetsplan 2019-2020
Organisationsplan 2018-19
Stadgar senast rev 2019.02.14
Värdegrund
Åsiktsdokument
Policy för äskning
Policy för studentföreningar
Policy för tillsättandet av studentrepresentanter
Samlat Policydokument Interna frågor
AND-policy (Alkohol, Narkotika, Drog policy)
Miljöpolicy reviderad 191008
Integritetspolicy
Internpolicy reviderad 191008

Till toppen