fbpx

Styr dokument

Här hittar du stadgar, vår värdegrund, olika typer av policys och andra viktiga dokument som ligger till grund för vår verksamhet. 🙂 Vänsterklicka för att läsa dem direkt i browsern, eller högerklicka och välj ”ladda ned som” (eller liknande beroende på browser).

allmänna medlemsvillkor

Verksamhetsplan-201718

Linnéstudenternas organisationsplan 2016-17

Stadgar senast rev. 20170524

Värdegrund

Åsiktsdokument

Samlat Policydokument Externa frågor (Policy för introduktion vid Linnéuniversitetet, Policy för studentföreningar, Policy för äskning, Policy för tillsättandet av studentrepresentanter)

Samlat Policydokument Interna frågor

AND-policy (Alkohol, Narkotika, Drog policy)

Miljöpolicy

GDPR

Till toppen