fbpx

Råd och  stöd

Har du eller någon i din närhet blivit dåligt behandlad? Du har rättigheter! Linnéstudenternas Student- och Doktorandombud finns till för att hjälpa dig som råkar illa ut under dina studier.


Till ombuden kan du vända dig om du känner dig orättvist behandlad av en föreläsare, av universitetets administration eller om du helt enkelt skulle vilja förbättra något med din utbildning.
Linnéstudenterna har två ombud, ett i Kalmar och ett i Växjö (se länkarna i högerkolumnen, eller om du tittar i mobil, längst ner på sidan). Våra ombud har tystnadsplikt och det är du som student/doktorand som avgör om ärendet ska bli offentligt eller ej.

Läs mer om dina rättigheter som student här (PDF)


Så behåller du en god hälsa under Corona-tider
1024 683 Linnestudenterna

Vi fokuserar på din hälsa, som ju påverkas av att samhället stängs ned och att människor uppmuntras att hålla avstånd.

Så blir du effektiv på distans
1024 523 Linnestudenterna

Effektivitet kan beskrivas som mängden meningsfullt arbete i förhållande till nedlagd tid. Här är några tips på hur du ska få ut så mycket som möjligt

Hälsa
600 300 Linnestudenterna

Linnéstudenterna är måna om studenters hälsa, såväl fysisk som mental, och har flera samarbeten där hälsa står i fokus.

Fusk och plagiat
1024 527 Linnestudenterna

Vad är fusk? (in english here) Fuska inte! I Högskoleförordningen finns bestämmelser för hur statliga högskolor ska hantera misstänkt fusk och plagiat, och Linnéuniversitetet har därför tydliga rutiner för det. Lärare är skyldiga att anmäla misstänkta fall av fusk och plagiat, oavsett vilken student det gäller. Den enklaste och kanske viktigaste regeln för dig som…

Rättigheter och skyldigheter
600 258 Linnestudenterna

Det finns rättigheter och skyldigheter du förväntas känna till, följa och utnyttja dig av.

Om olyckan är framme…
800 450 Linnestudenterna

Som studerande vid statliga universitet och högskolor omfattas du av en personförsäkring motsvarande arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Försäkringen gäller för både…

Faq råd
800 450 Linnestudenterna

Grunden för problemlösning på universitetet är att lösa det på lägsta möjliga nivå. Det första steget för att…

Student- och doktorandombud
374 200 Linnestudenterna

Studentombudet kan ge dig information om vilka rättigheter och skyldigheter du har som student på grund- och avancerad nivå. Studentombudets huvudsakliga uppgift är att b…

Boende
800 450 Linnestudenterna

Att hitta ett boende man trivs med är viktigt för att din studietid ska bli så bra som möjligt. Här får du tips…

Till toppen