fbpx

Råd och  stöd

Har du eller någon i din närhet blivit dåligt behandlad? Du har rättigheter! Linnéstudenternas Student- och Doktorandombud finns till för att hjälpa dig som råkar illa ut under dina studier.


Till ombuden kan du vända dig om du känner dig orättvist behandlad av en föreläsare, av universitetets administration eller om du helt enkelt skulle vilja förbättra något med din utbildning.
Linnéstudenterna har två ombud, ett i Kalmar och ett i Växjö (se länkarna i högerkolumnen, eller om du tittar i mobil, längst ner på sidan). Våra ombud har tystnadsplikt och det är du som student/doktorand som avgör om ärendet ska bli offentligt eller ej.

Läs mer om dina rättigheter som student här (PDF)


Hälsa
600 300 Linnestudenterna

Linnéstudenterna är måna om studenters hälsa, såväl fysisk som mental, och har flera samarbeten där hälsa står i fokus.

Fusk och plagiat
1024 527 Linnestudenterna

Vad är fusk? (in english here) Fuska inte! En av de viktigaste reglerna för en student vid LNU är också en av de enklaste, som har varit med oss ända sedan första klass: fuska inte. Men det är inte alltid helt lätt att veta vad exakt som räknas som fusk och vad som skulle kunna…

Rättigheter och skyldigheter
600 258 Linnestudenterna

Rättigheter och skyldigheter Det finns rättigheter och skyldigheter du förväntas känna till, följa och utnyttja dig av. Här är några: Schema Ditt schema ska finnas tillgängligt minst en månad innan kursstart för att du ska hinna skaffa kurslitteratur och planera dina studier. Tentor och omtentor finns inte alltid med i schemat; åtminstone inte vid kursstart.…

Om olyckan är framme…
800 450 Linnestudenterna

Som studerande vid statliga universitet och högskolor omfattas du av en personförsäkring motsvarande arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Försäkringen gäller för både…

Faq råd
800 450 Linnestudenterna

Grunden för problemlösning på universitetet är att lösa det på lägsta möjliga nivå. Det första steget för att…

Student- och doktorandombud
374 200 Linnestudenterna

Studentombudet kan ge dig information om vilka rättigheter och skyldigheter du har som student på grund- och avancerad nivå. Studentombudets huvudsakliga uppgift är att b…

Boende
800 450 Linnestudenterna

Att hitta ett boende man trivs med är viktigt för att din studietid ska bli så bra som möjligt. Här får du tips…

Till toppen