fbpx
Vi re-brandar oss

Utforma vår nya logga och få 5000 kr*!

Är du intresserad av grafisk design och vill tjäna pengar samtidigt som du får något riktigt bra till ditt CV?

Då kan du vara med i vår tävling där vi söker hjälp av er studenter för att ta fram vår nya logga. Tävlingen går till så här:

  1. Utforma en logga enligt den grafiska beskrivningen nedan och skicka in till oss senast den 5 april.
  2. Vi samlar in alternativen och kontaktar de vi tycker är bäst med eventuella justeringar
  3. Vi utser en vinnare som erhåller 5000 kr* av oss mot att vi får alla rättigheterna till att använda loggan. Vinnaren kommer dock att få cred i våra sociala medier.

* Summan betalas ut som arvode och skattas som en inkomst

Vinnaren kan om förutsättningar finns vara med och utforma resten av vår nya grafiska profil.

Grafisk beskrivning

Färger

Huvudfärg: #116466

Kompletterande färger: #2C3531, #D9B08C, #FFCB9A, #D1E8E2

Namn

Vårt nya namn kommer att vara Linnékåren vilken kommer att röstas igenom slutligen på årsmötet i maj. Vi har inte bestämt någon officiell förkortning men möjliga sådana kan vara LinneK, LNK, LÉK, LinneK eller LK. Dessa kan men behöver inte vara med i loggan.

Övrigt

Typsnitt är inte bestämt utan det är valfritt i utformningen av loggan.

Önskvärt är att loggan har en simpel och traditionell utformning, exempelvis som kopplar till smålands landskapsblomma Linnéan.

Bidrag skickas till rebranding@linnestudenterna.se senast 5 april. Lycka till!

We are rebranding

Design our new logo and get 5000 kr*!

Are you interested in graphic design and would like to add something special to your resume?

Then you can take part in our competition where we are looking for students to design our new logo. The competition is structured as follows:

  1. Design a logo according to the description below and send it to us at latest April, 5.
  2. We collect all the alternatives and contact those who designed the logos we think have most potential.
  3. Afterwards we will announce the winner who gets 5000 kr*. In return, we receive all rights to use the logo. However, the winner will get cred in our social media.

The winner can also be involved in designing our new graphic profile, later on.

*The amount will be paid as a commission and is subject to applicable income tax.

Description

Colours

Main Colour: #116466

Additional colours: #2C3531, #D9B08C, #FFCB9A, #D1E8E2

Name

Our new name is going to be Linnékåren (Swedish) and Linnaeus Union (English) which will be approved at the annual meeting in the end of May. We have not chosen an abbreviation yet, examples are LNK, LÉK, LinneK or LK. But the abbreviation does not have to be part of the new logo.

Other information

It is up to you to choose the font and design of the logo.

We would like it to be kind of plain and traditional, that may have some link to nature such as the twinflower (Linnéan) that is typical for the region of Småland.

Please send your ideas and designs to rebranding@linnestudenterna.se. The deadline is April, 5.

 

Till toppen