fbpx
Bli en superhjälte!

“A hero can be anyone even a man doing something as simple and reassuring as putting a coat around a little boy´s shoulder to let him know that the world hadn’t ended”
Batman, the Dark Knight Rises

Hallå där! Är du en engagerad och social student med en vilja att förbättra din och dina klasskamraters studietid? Sök till Linnéstudenternas styrelse redan nu!

Alla poster är arvoderade och erbjuder dig ett bredare kontaktnät, erfarenhet samtidigt som du får utveckla ditt studentliv. Det finns 11 poster att söka, både heltid och deltid. Som heltidare har du avslutat eller gjort studieuppehåll. Du kan då arbeta med att antingen leda och ha ett övergripande ansvar för styrelsen, med studiesociala frågor eller med utbildningsfrågor. Som deltidare sitter du i styrelsen vid sidan av dina studier.

HUR SÖKER JAG?
Du söker genom att maila val@linnestudenterna.se där vi vill att du bifogar ditt CV och personligt brev! Ansökan öppnar måndag 4/3, vecka 10, och sista ansökningsdag är söndag 17/3, vecka 11. Vi ser fram emot din ansökan!

Vill du läsa mer om heltidsposterna? Klicka dig vidare här:
Ordförande: http://linnestudenterna.se/wp-content/uploads/2018/08/Ordfo%CC%88rande-Kalmar-Va%CC%88xjo%CC%88.pdf

Studiesocial: http://linnestudenterna.se/wp-content/uploads/2018/08/Studiesocialt-ansvarig-Kalmar-Va%CC%88xjo%CC%88.pdf

Utbildningsbevakare: http://linnestudenterna.se/wp-content/uploads/2018/08/Utbildningsbevakare-Kalmar-Va%CC%88xjo%CC%88.pdf

Krav för heltidsposterna:

Avslutade studier eller
studieuppehåll

Kan flytande svenska

Hi there! Are you an engaged and social student who wants to make your and your fellow students’ time at university better? Then you should apply to the board of the student union, Linnéstudenterna, today!

All posts offer pay and offer you the opportunity to establish new contacts, work experience as well as evolving your student life. There are 11 available posts, both full time and part time. As a full time board member you will have to have finished your studies or have taken a break from them. You must also be able to work in Swedish in order to obtain a full time post. You are then able to either lead or have an overarching responsibility for the board and questions about social or educational matters. As a part time board member, you’re on the board on the side of your studies.

HOW DO I APPLY?
You apply by sending an email to val@linnestudenterna.se with your CV and your personal letter. Applications open Monday 4/3, week 10, and the last day for applications is Sunday 17/3, week 11. We look forward towards your applications!

To apply for full time positions you need:

Academic fluency in Swedish
Finished studies or an official study break

Till toppen