fbpx
Bli 
Studerande- skyddsombud


Linnéstudenterna söker dig som vill bli studerandeskyddsombud. Har du intresse av arbets- och studiemiljöfrågor, erfarenhet av fackligt arbete, vill kunna påverka dina studier eller bara vill lära dig mer så är du varmt välkommen till ett av våra utbildningstillfällen under våren 2020.

Som studerandeskyddsombud företräder du studenterna i olika sammanhang som rör den fysiska och psykosociala studiemiljön, t ex genom att påtala brister, delta i skyddsronder, ha synpunkter på förändringar och delta i arbetsmiljöarbetet tillsammans med universitetets skyddsombud.

Att vara studerandeskyddsombud är ett förtroendeuppdrag där du blir vald av studentkåren och har tystnadsplikt, men du har inte själv ansvaret för arbets- eller studiemiljön. Det ansvaret ligger på respektive prefekt eller motsvarande ansvarig chef.

Studentkårens ambition är att det ska finnas minst ett studerandeskyddsombud per fakultet under 2020.

Du får under informella former en genomgång av sånt du behöver veta för att kunna bli studerandeskyddsombud, med fokus på vad uppdraget innebär, hur arbetsmiljöarbetet vid Linnéuniversitetet fungerar och vart man kan vända sig för att rapportera problem.

Det krävs inga förkunskaper förutom att man talar och skriver obehindrat på svenska och kan tänka sig lägga några timmar per månad på studiemiljöfrågor. Kunskaper i arbetsmiljöfrågor och i relaterade ämnen (t ex personal- och arbetslivsfrågor, säkerhetsarbete, byggteknik, brandskydd, farligt gods, kemi, fysik etc.) och goda kontakter med utbildnings- och studentföreningar är givetvis meriterande men inte nödvändiga.

Deltagare som vill ha fördjupade kunskaper kommer på sikt att erbjudas mer omfattande utbildning.

VAR, NÄR OCH HUR

Växjö: måndag 9/3 kl. 17:30-20:00 i sal K2083, 2:a våningen i K-huset. Karta på https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/karta/vaxjo/hus-k/k2083v/

Kalmar: onsdag 11/3 kl. 17:30-20:00 i sal Ma1066 (hus Magna, Sjö). Karta på https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/karta/kalmar/magna/ma1066/ Antingen går man in i entrén till restaurang Zegel och genom byggnaden men enklast är att gå förbi huset, förbi Turistbyrån och runda huset och följa gången mot entrén på baksidan. Då är Ma1066 rakt fram i entrén.

Anmälan görs i denna länk och sista anmälningsdatum är 4/3.
Utbildningstillfällena ges enbart på svenska.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Nicholas på ombud@linnestudenterna.se eller 070-4819957

Till toppen