fbpx
Student- och doktorandombud

Studentombudet kan ge dig information om vilka rättigheter och skyldigheter du har som student på grund- och avancerad nivå. Studentombudets huvudsakliga uppgift är att bevaka studenternas rättigheter och som studerande vid Lnu kan du vända dig till ombudet om du har frågor som rör; examinationer, disciplinärenden, universitetsanställd personal, diskriminering, schema m.m.

Doktorandombudet har ungefär samma funktion som studentombudet, men är först och främst en resurs för LNU:s doktorander. Vi på Linnéstudenterna vet att doktorandernas situation är speciell. Att bedriva avancerade studier och samtidigt vara anställd och medverka i undervisning och administration är ingen enkel balansgång. Det kan uppstå problem eller orättvisor, och då kan man behöva hjälp. Du som doktorand kan alltid vända dig till våra Doktorandombud om du har några frågor.

 

Till toppen