fbpx
Onlineregister över studentrepresentanter

På den här sidan hittar du vårt register över befintliga organ på Linnéuniversitetet. ”Organen” är beslutande eller beredande forum för frågor som rör dig som student på olika sätt. Det är allt från Programråd som rör direkta frågor på ditt program, till Universitetsstyrelsen där bland annat rektor tar övergripande beslut på en väldigt hög nivå för universitetet.

Studenternas röst ska finnas med i varje beslutande och beredande organ för att studenternas intresse alltid ska tas i beaktning. De studenter som medverkar i dessa organ kallas studentrepresentanter. En studentrepresentant är en student på universitetet, förslagsvis är man studentrepresentant i ett organ som har koppling till det du studerar. För att bli studentrepresentant måste man bli vald, något kårstyrelsen genomför.

Studentrepresentant är ett arvoderat uppdrag och studenten erhåller 350 kr för möten upp till 4h, därefter 700 kr. Arvodet betalas ut i slutet av varje termin av universitetet och den tjänsteman som är sammankallande för det organet man representerar i är kontaktperson. Man väljs på ett verksamhetsår men kan avsluta sitt uppdrag tidigare genom att ta kontakt med oss. Tiden man lägger som studentrepresentant brukar vara ett par timmar per termin men varierar beroende på organ.

I vårt register finns ca 100 aktiva organ. Du som är intresserad av att kunna påverka din utbildning kan anmäla ditt intresse till att bli studentrepresentant genom att fylla i formuläret längre ner på denna sida.

Genom att fylla i formuläret har du anmält ditt intresse och du kommer föreslås att väljas in under ett kårstyrelsesammanträde. Kårstyrelsen har sammanträde ungefär en gång i månaden, när du blivit vald kommer ditt namn läggas in i registret och sammankallande för organet kommer kontaktas av oss.

Intresserad av att bli studentrepresentant – Fyll i anmälningsformuläret här
Intresserad av att bli studentrepresentant men har frågor – maila representant@linnestudenterna.se

Ser du något som inte stämmer i vårt register ber vi dig göra en felanmälan här!

Registret på denna sida är en sammanställning av den information vi kunnat hämta från universitetet. Varje fakultet arbetar något olika och det sker ständigt förändringar. Därför är vi öppna för att förnya och ändra informationen i detta register. Hittar du ett fel ber vi dig fylla i felanmälan som du finner längre upp på sidan.

Exempel på fel du upptäckt kan vara fel namn som är sammankallande, fel namn på studentrepresentant, ett organ som är nerlagt står kvar, ett organ du vet existerar finns inte med.

Längre ner på sidan kommer du hitta information om förkortningar som förekommer i registret samt information om olika organ.

Till toppen