fbpx
Styrelsen 2020/2021

Nu är den nya styrelsen för verksamhetsåret 2020–2021 utsedd. Den kommer att se ut *trumvirvel trumvirvel* såhär!

ORDFÖRANDE

Rebecca Esselgren (Rekommenderad av valberedningen)

Rebecca är 24 år och är en väldigt engagerad person som varit delaktig inom utbildningsväsendet sedan gymnasietiden. Rebecca har en kandidatexamen inom internationell samhällsvetenskap med inriktning statsvetenskap.

Under sin tid på Linnéuniversitetet har Rebecca varit involverad i RadioLUR, Växjös studentradio samt i studentföreningen SAMVETE där hon suttit som “nollningsansvarig” i deras styrelse och agerat projektledare för föreningens introduktionsvecka 2018.

Under 2019/2020 har Rebecca varit ordförande för Linnéstudenterna.
Rebecca känner att hon har kommit in väldigt bra i rollen som ordförande för Linnéstudenterna och kommer nu att fortsätta att arbeta med det under ett år till. Att hon är anpassningsbar och lyhörd är positivt då man träffar väldigt många olika personer och organisationer i rollen som ordförande för en studentkår. Rebecca vill främst arbeta internt med organisationens uppbyggnad och dess rutiner för att underlätta arbetet för framtidens kårstyrelser. Rebecca har en rationell syn på ordförandeskapet och inser vikten av att vara observant och att lyssna på olika personers åsikter och uppfattningar.


UTBILDNINGSBEVAKARE – Kalmar

 Axel Lunden (Rekommenderad av valberedningen)
Axel har en bakgrund inom Internationella samhällsstudier där han har en kandidatexamen med inriktning politik och samhällsanalys.
Hösten 2019 blev Axel invald som utbildningsbevakare i Kalmar  och  har kommit in väldigt bra i organisationen och i sin roll. Att Axel är anpassningsbar och har lätt att samarbeta har underlättat arbetet för honom. Axel vill bland annat arbeta med universitetets kvalitetsutveckling och studentrepresentation.


STUDIESOCIALT ANSVARIG – Kalmar

Hedvig Steensland (Rekommenderad av valberedningen)

Hedvig är väldigt bekant med Linnéstudenterna och rollen som studiesocialt ansvarig då hon suttit på denna posten under nuvarande mandatperiod. Innan detta har hon studerat internationella samhällsstudier där hon har en filosofie kandidatexamen med inriktning politik och samhällsanalys.

Både tidigare arbeten, engagemang och hennes utbildning har gett henne perspektiv på hur ett samhälle ser ut och fungerar. Hedvig vill arbeta för att fler studenter ska engagera sig i studentlivet och att kåren ska synliggöras på ett bättre sätt. Självklart är det sociala livet i Kalmar något som ligger Hedvig nära hjärtat och hon kommer att lägga ner mycket jobb för att åstadkomma en mötesplats för studenterna och de olika studentföreningarna i Kalmar.


UTBILDNINGSBEVAKARE – Växjö

Louise Ahlström (Rekommenderad av valberedningen)


Louise är 24 år gammal och har samlat på sig många erfarenheter trots sin unga ålder. I juni 2020 kommer hon att ta en filosofie kandidatexamen inom internationell samhällsvetenskap med huvudområde statsvetenskap.

Från studentlivet har Louise suttit som deltidsledamot i kårstyrelsen för Linnéstudenterna under 2018/2019 och arbetat som poolare/receptionist på Linnéstudenternas expedition under denna mandatperiod. Vidare har hon under HT19 suttit som sekreterare i studentföreningen Slottsstallarna där hon även under VT20 haft ansvaret för inköp. Att hon varit involverad både i kåren och inom föreningslivet gör att hon har bra koll på både studenternas och kårens arbetssätt och synsätt. Louise vill både jobba med generalla saker och specifika fokuspunkter där hon främst vill engagera sig i kårens “rebranding” och att få upp studenternas perspektiv mer i samarbetet med universitetetets olika organ.


STUDIESOCIALT ANSVARIG – Växjö

Stina Hultberg (Rekommenderad av valberedningen)

Stina är 29 år  har både en kandidatexamen och en masterexamen inom litteraturvetenskap. I samband med hennes studier på Linnéuniversitetet i Växjö har hon varit aktiv i Växjös studentliv där hon både suttit med i studentföreningen VISKA och i Norrlands Nation med fokus på främst event. Stina har även under nuvarande mandatperiod suttit som studiesocialt ansvarig i Linnéstudenterna i Växjö.

Stina har med sig goda erfarenheter från sin period som studiesocialt ansvarig i Växjö och vill fortsätta att utveckla studentlivet i Växjö under nästkommande mandatperiod. Hon har bland annat arbetat mycket med relationen mellan studentföreningarna/nationerna och Linnéstudenterna. Stora event så som Valborgsmässoafton och även mindre alkoholfria event är någonting hon vill fokusera på i framtiden.


Deltidsledamöter – Kalmar

Tim Steen (Rekommenderad av valberedningen)

Tim Steen är 26 år gammal och kommer ursprungligen från Tyskland. I dagsläget studerar han ett mastersprogram inom International Business Strategy i Kalmar. Tim tycker att kommunikationen mellan universitetet är en viktig aspekt för att studierna ska bli så oproblematiska som möjligt för studenterna och för att upprätthålla ett bra rykte för lärosätet. Tim vill främst fokusera på frågor som rör utbildning men tycker även att det kan göras mer för att stärka relationen mellan internationella och svenska studenter.

Johan Cano Gülenay (Rekommenderad av valberedningen)

Johan är 28 år gammal och har samlat på sig otroligt många erfarenheter under sitt liv. I dagsläget studerar han till Sjökapten i Kalmar. Johan är en social och väldigt genuin person som verkligen bryr sig om att hjälpa andra människor oavsett vad det gäller.

Under denna mandatperiod har Johan suttit som deltidsledamot i Linnéstudenternas styrelse och har således god erfarenhet kring kårens arbete. Under året har han arbetat både med utbildningsfrågor och programspecifika problem samt arbete för att göra studentföreningarna i Kalmar mer tajta.

Juan Pinto (Rekommenderad av valberedningen)

Juan är en social och trevlig person som i dagsläget studerar till Sjökapten i Kalmar. Juan har en blandad arbetslivserfarenhet där han arbetat inom flera olika branscher. Gällande Linnéstudenterna har han god insyn i organisationen då han suttit som deltidsledamot i Kalmar under  nuvarande mandatperiod.

Deltidsledamöter – Växjö

 

Nicole Melkie (Rekommenderad av valberedningen)

Nicole kommer ursprungligen från Eskilstuna och studerar sedan hösten 2017 Internationell administration med språkinriktning engelska i Växjö. Nicole är en driven och målmedveten person som även planerar att studera en masterutbildning i framtiden.

Jessica Hagström (Rekommenderad av valberedningen)

Jessica Hagström är 25 år och läser andra året på Internationella samhällsvetarprogrammet i Växjö med inriktning statsvetenskap. Från tiden innan Jessica började studera har hon en gedigen arbetslivserfarenhet med främst arbeten med kundinriktning där hon känner att hon har lärt sig att arbeta fokuserat under press.

Linus Svensson (Rekommenderad av valberedningen)

Linus Svensson är 24 år gammal och studerar ett masterprogram i Sociologi på Linnéuniversitetet i Växjö.

Erfarenhetsmässigt har Linus representerat studenter inom Sociologi innan. Under 2016-2017 var han studentrepresentant i Sociologiprogrammets studentråd. Vidare har han varit ordförande för samma studentråd under 2018 där han tillsammans med dåvarande studentrepresentanter byggt upp det nuvarande studentrådet.

 

Till toppen