fbpx
Vad fan gör kåren?

För att svara så kort som möjligt, kåren arbetar med det ni studenter vill att kåren ska arbeta med. Kåren arbetar med det som de flesta studenter inte vill eller hinner engagera sig i under sin studietid – arbetet måste utföras ändå. Kåren måste arbeta för alla studenter, oavsett utbildning, föreningstillhörighet eller ålder.

Kåren arbetar för studenternas utbildningskvalité, för studenternas rättigheter, rätten och möjligheten att påverka och för det studiesociala livet. De olika rollerna i styrelsen har olika fokusområden. Rollen som Utbildningsbevakare är en heltidsarvoderad post och arbetsuppgiften är precis som den låter, fokuserad på utbildning, kvalité och säkerhet. Genom åren har kåren bland annat arbetat med att genomföra anonyma tentor och bearbeta kursplaner.

När våra Utbildningsbevakare arbetar med kursplaner möter de ibland skrämmande exempel från när LNU inte lyckats ta studenternas intresse i beaktning. Formuleringar, krav på examinationer som är orimliga och missar som i ett senare skede resulterar i studenter som vänder sig till studentombuden för att få hjälp och råd.

Varför ska man bli medlem i studentkåren?

Det finns oändligt många anledningar. Först och främst, att bli medlem är frivilligt. Ju fler medlemmar kåren har, desto större dignitet får studenternas röst gentemot universtitetet. Genom att engagera sig i kåren kan man vara med och påverka, exempelvis utbildningsfrågor eller att arbeta för ett Studenternas Hus i Kalmar. Men vill man inte engagera sig utöver studierna stöttar man någon annan som gör just det jobbet genom att bli medlem. Någon annan sitter i ditt programråd, någon annans medlemsavgift ser till att vi kan ha två Studentombud som hjälper utsatta studenter och andra studenter arbetar för att utveckla Kalmar som studentstad och det studiesociala livet i Växjö.

tudenter som möter problem under sin studietid kan alltid vända sig till kåren. Ofta är det Studentombuden som hjälper studenterna och medlar mellan de utsatt och universitetet. Ibland är det svårlösta problem och ibland behövs endast en hjälpande hand i kommunikation mellan student och lärare. Studenter som anklagas för fusk och plagiat kallas till Disciplinnämnden, även där stöttar kåren studenten.

Vi försöker att ge tillbaka till våra medlemmar så mycket vi kan. I höst kan du delta vid Kalmars Garden Party för en rabatterad summa, biljetter till kårkvällar är subventionerade för medlemmar, vi bjuder våra medlemmar på kaffe och olika mini-högtider så som kanelbullens dag, våffeldagen och Trandagen. Vi arrangerar Välkomstmässa i Växjö och Kalmar Vattenkalas i Kalmar som är en plattform för studenter att möta arbetslivet. Studentkåren stöttar utbildningsföreningarna bland annat ekonomiskt men det finns även möjlighet att stötta med expertis inom kommunikation, ekonomi och vår studentkoordinator för inresande studenter.

· Som medlem får du ta del av medlemsrabatter

· Som medlem kan du ansöka om litteraturstipendiet som delas ut varje månad

· Som medlem kommer du in på Stallarna och Sifvans som är studentpubar i Växjö

· Som medlem stöttar du de som arbetar med studentinflytande på Linnéuniversitetet

· Som medlem kan du söka om att sitta med i styrelsen och själv vara med och påverka universitetet – för många en språngbräda ut i arbetslivet med nya kontakter!

· Som medlem får du tillgång till Studentkortet och studerar du minst 75% har du tillgång till olika reserabatter, bland annat SJs.

Till toppen