fbpx
Välkomstmässor


Vi arrangerar Välkomstmässan i Växjö två gånger per år, och Välkomstmässan i Kalmar en gång per år. Syftet är att studenterna ska lära känna studentlivet, sin studentstad samt det utbud som företag, föreningar och myndigheter erbjuder.Vid vårterminens start genomför vi mässan endast i Växjö. Mässorna är mycket populära både hos utställare och studenter. Besöksantalet brukar ligga på ca 3000-5000 studenter, såväl nya som nuvarande. Antalet utställare är cirka 45 i Kalmar och 70-90 i Växjö.

 

Anmälan

Anmälan sker i formulären nedan, se vilken info som gäller i respektive formulär.

Linnéstudenterna förbehåller sig rätten att besluta om vilken kategori av utställare ni tillhör. Fullbetalande utställare prioriteras vid utplaceringen av monterplatser. Vid överbokning kommer de sist anmälda att hamna på en reservlista. Fackförbund, politiska partier etc. deltar till företagspris.

Vid frågor kontakta vår Eventkoordinator:
Mail: eventkoordinator@linnestudenterna.se
Tel: 070-481 99 54

 

Till toppen